Wycena nieruchomości Mysłowice

Usługi wyceniania nieruchomości w Mysłowicach wykonuję dla osób prywatnych, banków, organów administracji publicznej oraz urzędów skarbowych głównie na terenie województwa śląskiego.

Wycena głównie służy dla eksperty bankowej, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy w celu późniejszego zabezpieczenia się na nieruchomości. Również operat może służyć dla prywatnego inwestora w celu dokładnego oszacowania wartości nabywanej inwestycji, ponieważ dużo cech wpływa na ostateczną wytyczną opłacalności: lokalizacja, plan zagospodarowania, materiały budowlane, ustanowione służebności itd.

Wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych:
- własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielczych praw do lokalu użytkowego,
- praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- prawa użytkowania, służebności, renty,
- prawa dożywocia,
- oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.

Zapraszam klientów z Mysłowic i okolic do wstępnej rozmowy telefonicznej w celu ustelania wstępnych informacji na temat wyceny.wycena nieruchomości Mysłowice

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Dyiałamy głównie na terenie:
- Katowice
- Chorzów
- Mysłowice
- Siemianowice Śląskie

rzeczoznawca śląsk

stat4u