Wycena nieruchomości Siemianwice Śląskie - Rzeczoznawca Majątkowy

Firma rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Sikomas specjalizuje się w wycenach nieruchomości sporządzanych w formie operatów szacunkowych. Profesjonalne wyceny są niezbędne najczęściej w celach: kredytowych, bilansowych, rozliczeń majątkowych i innych. Wycena nieruchomości to postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Zlecenia dla naszych Klientów są przygotowywane przez doświadczonych rzeczoznawców majątkowych posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów działu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tylko rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.
Oferujemy usługę wyceny nieruchomości sporządzanych w formie operatów szacunkowych dla miejscowości Siemianowic Śląskich, Będzina oraz Czeladzi, m in.:

• lokali mieszkalnych,
• lokali użytkowych takich jak lokale: biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, produkcyjne,
• inwestycje deweloperskie,
• nieruchomości niezabudowane,
• odszkodowania,
• nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczone pod zabudowę,
• nieruchomości rolne,
• nieruchomości inwestycyjne,
• nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
• nieruchomości zabudowanych komercyjnych, handlowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych,
• budynków i obiektów budowlanych,
• ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży,
• aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, bądź wykupu użytkowania wieczystego,
• dla potrzeb zabezpieczenia kredytu, bądź innej wierzytelności,
• ustalenie wysokości wszelkich odszkodowań związanych z nieruchomościami, ( za bezumowne korzystanie, utracone korzyści, służebności przesyłu, za wywłaszczenie, pod drogi, za zwrot nieruchomości i inne).

Każdy operat przygotowujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
• określenie celu wyceny;
• podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
• ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
• opis stanu nieruchomości;
• wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
• analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
• wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
• przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Oferujmy krótkie terminy realizacji i atrakcyjne ceny za przygotowanie operatów dla miasta Siemianowice Śląskie, Dąbrówka Duża, Rogoźnik i Czeladź. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, a uzależniona jest od rodzaju, wielkości i charakterystyki wycenianej nieruchomości.wycena nieruchomości Siemianowice

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Działamy dodatkowo na terenie:
- Siemianowice
- Chorzów
- Mysłowice
- Czeladź
- Będzin

rzeczoznawca śląsk

stat4u