Wycena nieruchomości Orzesze

Wycena nieruchomości to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego podjęcia niezbędne są odpowiednie kwalifikacji oraz doświadczenie w zakresie prawnym. Rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Sikomas to osoba rzetelna, jej firma dołoży wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie dostarczyć wymaganą wycenę danego składnika majątku.

Każda wycena nieruchomości opiera się o stworzenie operatu szacunkowego. Jest to zbiór informacji oraz analiz, które ściśle dotyczą nieruchomości wycenianej na zamówienie przez Klienta. Wyceniamy dla mieszkańców Orzesza, Gostyń i Ornontowice. Wycena jest często dokumentacją wymaganą przez sądy, banki, instytucje publiczne, firmy czy osoby prywatne, w momencie gdy zachodzi potrzeba licytacji mienia, czy zrealizowania umowy kupna- sprzedaży.

Nasza kadra pracownicza to doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie i w jak najkrótszym czasie na korzyść naszych Klientów. Swoje usługi oferujemy osobom z terenów województwa śląskiego. Ważne, by przed przystąpieniem do współpracy mogli Państwo zapewnić niezbędne dokumenty do wykonania wyceny nieruchomości. Oto lista dokumentacji wykorzystywanej przy szacowaniu wartości składnika majątku.

Prawo do własności lokalu mieszkalnego, czy usługowego wymaga posiadania numeru księgi wieczystej, jej odpisu, a także wypisu z kartoteki lokalu oraz informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest także zaopatrzenie się w zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o dysponowaniu prawem do lokalu, jeśli takowe istnieje.

W przypadku działek niezabudowanych dostarczyć odpis z księgi wieczystej, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, ale także aktualny wypis z ewidencji gruntów, ewentualne umowy i akty nadania dotyczące nieruchomości i decyzję o warunkach zabudowy. Konieczne jest również dostarczenie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek budowlanych wymagane jest dostarczenie odpisu lub numeru księgi wieczystej, kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej, jak również dokumentacji technicznej. Jeżeli jakaś budowa jest już w trakcie realizacji, należy uzyskać potwierdzenie pozwolenia na budowę, decyzję o warunkach zabudowy i ewentualnie dziennik zabudowy.

Nieruchomości już zabudowane wymagające oszacowania ich wartości - konieczne jest dostarczenie pozwolenia na użytkowanie oraz decyzji o nadaniu numeru.

Dokonujemy także wyceny praw majątkowych oraz wyceny praw rzeczowych. Każdy operat przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Operaty zawierają cel wyceny, jej podstawy formalne, ustalenie istotnych dla nieruchomości dat, opis stanu wycenianej nieruchomości i jej przeznaczenie, jak również określenie jej wartości ( z podaniem metody wykorzystanej przy wycenie oraz techniki) oraz uzasadnienie.

Przy sprawnie dostarczonej dokumentacji jesteśmy w stanie wykonać oszacowania wartości składnika majątkowego w bardzo krótkim czasie oraz przy uwzględnieniu atrakcyjnej i konkurencyjnej ceny za nasze usługi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkanie i omówienia ewentualnych szczegółów.

wycena nieruchomości Orzesze

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Dyiałamy głównie na terenie:
- Gostyń
- Orzesze
- Kobiór
- Ornontowice

rzeczoznawca śląsk

stat4u