Wycena nieruchomości Mikołów, Łaziska Górne i Łaziska Dolne

Rzeczoznawca Majątkowy Agnieszka Sikomas od wielu lat zajmuje się wyceną nieruchomości w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
Celem wyceny nieruchomości jest przygotowanie operatu szacunkowego, który jest zbiorem informacji i analiz dotyczących nieruchomości wskazanej przez Klienta, na podstawie których rzeczoznawca określa aktualną wartość składnika majątkowego. Każdy operat składa się z analizy dokumentów dotyczących nieruchomości, analizy jest otoczenia, określenia fizycznego stanu nieruchomości oraz końcowych wyliczeń i wskazania wartości na dzień sporządzenia dokumentu.
Wyceny przygotowywane przez nasz zespół mają zastosowanie przy kredytach, umowach kupna-sprzedaży, licytacjach, pozwach o zapłatę lub wydanie nieruchomości itp.
Nasz doświadczony zespół przykłada najwyższą wagę do wysokiej jakości świadczonych usług. Naszym celem jest zadowolenie Klienta – a jak wiadomo zadowolony Klient poleci nas następnym. Specjalizujemy się w wycenach na terenie Mikołowa, Łazisk, Kobióra, Wyry oraz Orzesza. W celu przyspieszenia przygotowania wyceny nieruchomości, a tym samym skróceniu czasu wykonania ostatecznego operatu szacunkowego, prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami, które należy dostarczyć do naszej firmy w celu realizacji umowy o wycenę składnika majątku.

Prawo własności lokalu mieszkalnego, usługowego lub lokalu o innym charakterze:
1. numer księgi wieczystej
2. odpis księgi wieczystej,
3. wypis z kartoteki lokalu,
4. informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prawo własności lokalu mieszkalnego, usługowego lub lokalu o innym charakterze:
1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające dysponowanie prawem do lokalu,
2. odpis księgi wieczystej, (jeżeli została założona),
3. informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki niezabudowane:
1. aktualny odpis z księgi wieczystej,
2. kopia mapy ewidencyjnej,
3. kopia mapy zasadniczej,
4. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
5. decyzja o warunkach zabudowy albo wypis i wyrys z miejscowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
6. inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

Działki zabudowane:
1. aktualny odpis lub numer księgi wieczystej, którą objęta jest nieruchomość,
2. kopia mapy ewidencyjnej,
3. kopia mapy zasadniczej,
4. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
5. aktualny wypis z ewidencji budynków,
6. dokumentacja techniczna budynku,
7. wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego,
8. dla nieruchomości zabudowanych budynkami w trakcie realizacji: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, dziennik budowy (do wglądu),
9. dla nieruchomości zabudowanych: pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru.wycena nieruchomości Mikołów

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Działamy dodatkowo na terenie:
- Katowice
- Chorzów
- Mysłowice
- Siemianowice Śląskie

rzeczoznawca śląsk
Polecamy fimę zajmującą się kompleksowo instalacjami sanitarnymi na Śląsku

Projektowanie instalacji sanitarnych Vosa.pl


stat4u