Wycena nieruchomości Knurów

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Rzeczoznawcy Majątkowego Agnieszki Sikomas, posiadającej wieloletni doświadczenie oraz niezbędną wiedzę na temat wyceny nieruchomości.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, czym tak naprawdę zajmuje się przeprowadzenie wyceny nieruchomości. Niezbędne w tym celu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wymaganych prawnie przez Państwo i przepisy prawne. Bogate doświadczenie na terenie Knurowa, Przyszowic, Paniówek, Żernicy oraz Nieborowic.

Każda wycena nieruchomości opiera się o operat szacunkowy, czyli dokumentację i analizy na temat wycenianego składnika majątkowego. Etap ten stanowi niezbędny element wyceny, by móc określić rzeczywistą wartość nieruchomości. Operat szacunkowy nie zawiera jednak wyłącznie wyceny danej nieruchomości. To także określenie wartości oraz przeanalizowanie jej otoczenia. Co do samej nieruchomości, należy określić, w jakim stanie jest jej stan fizyczny. Końcowa wartość zależy nie tylko od danych historycznych, ale także aktualnych dokumentów.

Wycena jest przeprowadzana przez zespół profesjonalistów znających się na swoim fachu. Dzięki rzeczoznawstwu i określeniu wartości nieruchomości, uzyskuje się pełną wiedzę wymaganą przez wiele banków podczas starań o kredyt, czy w momencie podpisywania umowy kupna - sprzedaży. Wspomniana dokumentacja to również istotny element licytacji, czy wydawaniu nieruchomości. Operat szacunkowy służy ponadto do udowodnienia wartości danego składnika przy pozwach o płacę.

Jakość świadczonych usług oraz rzetelność podczas przeprowadzania wyceny to podstawa w pracy naszego doświadczonego zespołu rzeczoznawców majątkowych. Naszym priorytetem jest bowiem zadowolenie i satysfakcja Klientów. O renomie naszej firmy świadczy fakt, jak wielu Klientów, zarówno prywatnych, jak i firmowych powraca, by dokonać wyceny kolejnych dóbr majątkowych.

Nasze usługi oferujemy na terenie województwa śląskiego. Przede wszystkim pracujemy na terenie Mikołowa, Kobióra, Wyr, Orzesza oraz Łazisk. Bardzo chętnie wesprzemy jednak naszym doświadczeniem i wiedzą Klientów spoza wspomnianego terenu.

By móc sprawnie przeprowadzić wycenę nieruchomości i dostarczyć ją w jak najkrótszych ramach czasowych, bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przez Klienta. Jest to istotne w momencie, gdy Klient pragnie podpisać z naszą firmą umowę o wycenę danej nieruchomości. Lista poszczególnych dokumentów zostaje przedstawione poniżej:
• Prawo własności lokalu (lokal mieszkalny, usługowy itp) wraz z numerem księgi wieczystej, odpisem z tej księgi, wypisem z kartoteki lokalu oraz informacjami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
• Zaświadczenie o dysponowaniu prawem do wspomnianego lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej.

Jeżeli wycena dotyczy działki niezabudowanej, konieczne jest przygotowanie:
• Aktualnego odpisu z księgi wieczystej
• Kopia mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej
• Wypis z ewidencji gruntów
• Dokument o decyzji na temat warunków zabudowy lub pełna dokumentacja z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
• Pozostałe dokumenty na temat składnika majątkowego, jak wszelkie zawarte umowy na temat nieruchomości, czy akty nadania

Dokumentacja wymagana w przypadku działek zabudowanych:
• Odpis z księgi wieczystej wraz z numerem
• Kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
• Aktualne wypisy z ewidencji gruntów oraz ewidencji budynków
• Dokumenty o stanie technicznym i parametrach technicznych budynku
• Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokumentacja wymagana w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami w trakcie realizacji to:
• Pozwolenie na budowę
• Decyzja o warunkach zabudowy
• Decyzja o warunkach zagospodarowania
• Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• Dziennik zabudowy
• Pozwolenie na użytkowanie nieruchomości
• Decyzja dotycząca nadania numeru dla nieruchomości

Usługi wyceny nieruchomości w Knurowie, Paniówkach, Przyszowicach są wykonywane zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i również dla firm, urzędów miasta i innych instytucji użytku publicznego, dla banków, sądów i gmin. Jest to jednak dokumentacja pożądana także przez Inwestorów pragnących oszacować faktyczną wartość nieruchomości, które są przedmiotem ich zainteresowania. Taka ekspertyza pozwala także ocenić opłacalność nieruchomości pod względem jej lokalizacji, wykorzystanych w jej budowie materiałów itp.

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi również usługi wyceny praw majątkowych oraz ograniczonych praw majątkowych. Mowa tutaj o:
• Prawach do użytkowania, renty oraz służebności
• Prawie spółdzielczym do lokalów użytkowych
• Prawie spółdzielczym własnościowym do lokalów mieszkalnych
• Prawie dożywocia
• Praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych

Prowadzone przez nas usługi wyróżnia rzetelność, terminowość oraz fachowość. Wieloletnie doświadczenie w zmieniającym się prawie nieruchomości oraz spore doświadczenie i rozeznanie na rynku nieruchomości sprawia, iż przeprowadzone przez nas wyceny składników majątkowych są cenione w wielu instytucjach i w pełnie przez nie akceptowane pod względem prawnym.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Przedstawimy naszą ofertę bardziej szczegółowo oraz wstępnie ustalimy , na czym będzie opierać się wycena oraz jaka dokumentacja jest niezbędna do jej przeprowadzenia. Serdecznie zapraszamy o współpracy.wycena nieruchomości Knurów

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Dyiałamy głównie na terenie:
- Przyszowice
- Knurów
- Paniówki
- Żernica

rzeczoznawca śląsk

stat4u