Wycena nieruchomości Chełm Śląski i Imielin

Agnieszka Sikomas to Rzeczoznawca Majątkowy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się wyceną nieruchomości, a posiadane kwalifikacje zawodowe pozwalają jej na wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy majątkowego z zachowaniem najwyższych możliwych standardów. Posiada zaplecze transakcyjne z rejonu Imielina, Chełmu Śląskiego, Kopciowice, Chełmek, Bobrek, Libiąż, Gromiec i Żarki. Wyceny nieruchomości dokonuje dla osób prywatnych, banków, organów administracji publicznej i urzędów skarbowych (głównie na terenie województwa śląskiego).

Cel oraz podstawa wyceny nieruchomości

Przygotowanie operatu szacunkowego stanowi główny cel wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy natomiast jest zbiorem informacji i analiz, dotyczących wskazanej przez klienta nieruchomości. To na podstawie tych danych rzeczoznawca określa aktualną wartość składnika majątkowego, jakim jest nieruchomość.

Każdy operat składa się z następujących elementów:
• analiza dokumentów, dotyczących nieruchomości,
• analiza otoczenia,
• określenie fizycznego stanu nieruchomości,
• końcowe wyliczenia,
• wskazanie wartości na dzień sporządzenia dokumentu.

Po co wykonuje się wyceny? Otóż znajdują one zastosowanie przy umowach kredytowych oraz kupna-sprzedaży, przy licytacjach, pozwach o zapłatę lub wydanie nieruchomości oraz w wielu innych przypadkach.

Wycena służy zatem dla eksperty bankowej, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy (celem zabezpieczenia się na nieruchomości). Operat może natomiast stanowić przydatne narzędzie dla prywatnego inwestora, który chce w dokładny sposób oszacować wartość nabywanej inwestycji. Na ostateczną wytyczną opłacalności wpływa bowiem wiele czynników, do których należą m.in. lokalizacja, plan zagospodarowania, zastosowane materiały budowlane czy też ustanowione służebności. Wszystko to należy brać pod uwagę, nakreślając dokładną wartość nieruchomości.

Dla naszych klientów działamy na terenie: Imielina, Chełmu Śląskiego i okolic. Satysfakcja każdego klienta stanowi priorytet dla naszych działań. To dlatego doświadczony zespół, którym dysponujemy, dba o zachowanie jak najwyższych standardów pracy oraz doskonałą jakość świadczonych usług. Zadowoleni klienci polecają nas następnym, co dobitnie pokazuje, że jesteśmy doceniani jako rzetelny i profesjonalny zespół.

Chcemy, aby cały proces przygotowania wyceny nieruchomości przebiegał szybko, sprawnie i bez zakłóceń, dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy dostarczyć do naszej firmy celem realizacji umowy o wycenę składnika majątku.

Prawo własności lokalu mieszkalnego, usługowego lub lokalu o innym charakterze:
1. numer księgi wieczystej,
2. odpis księgi wieczystej,
3. wypis z kartoteki lokalu,
4. informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prawo własności lokalu mieszkalnego, usługowego lub lokalu o innym charakterze:
1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające dysponowanie prawem do lokalu,
2. odpis księgi wieczystej (jeżeli została założona),
3. informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki niezabudowane:
1. aktualny odpis z księgi wieczystej,
2. kopia mapy ewidencyjnej,
3. kopia mapy zasadniczej,
4. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
5. decyzja o warunkach zabudowy albo wypis i wyrys z miejscowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
6. inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

Działki zabudowane:
1. aktualny odpis lub numer księgi wieczystej, którą objęta jest nieruchomość,
2. kopia mapy ewidencyjnej,
3. kopia mapy zasadniczej,
4. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
5. aktualny wypis z ewidencji budynków,
6. dokumentacja techniczna budynku,
7. wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego,
8. dla nieruchomości zabudowanych budynkami w trakcie realizacji: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, dziennik budowy (do wglądu),
9. dla nieruchomości zabudowanych: pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru.

Wycena praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych:
- własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielczych praw do lokalu użytkowego,
- praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- prawa użytkowania, służebności, renty,
- prawa dożywocia,
- oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.

Wstępna rozmowa telefoniczna pozwoli na ustalenie wszelkich niezbędnych informacji na temat wyceny, jak i całego procesu. Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych wyceną nieruchomości klientów do kontaktu telefonicznego.

Wszyscy, którzy poszukują rzetelnej firmy, specjalizującej się w dokonywaniu wycen nieruchomości, sporządzanych w formie operatów szacunkowych, mogą zwrócić się do profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego Agnieszki Sikomas. Zarówno rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Sikomas, jak i współpracujący z nią zespół dysponują dużym doświadczeniem w zakresie wycen nieruchomości, a przede wszystkim posiadają niezbędne uprawnienia zawodowe, nadane w trybie przepisów działu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Możecie więc Państwo być pewni, iż powierzacie swoje sprawy w ręce specjalistów w swej dziedzinie.

Fachowe wyceny znajdują zastosowanie w procesie uzyskania kredytu, w celach bilansowych, do rozliczeń majątkowych i innych. Wycena nieruchomości to najprościej mówiąc, dokładne określenie wartości danej nieruchomości.

Oferowana przez nas usługa wycena nieruchomości, sporządzana jest w formie operatów szacunkowych dla:
• lokali mieszkalnych,
• lokali użytkowych (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych),
• inwestycji deweloperskich,
• nieruchomości niezabudowanych,
• odszkodowań,
• nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę,
• nieruchomości rolnych,
• nieruchomości inwestycyjnych,
• nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
• nieruchomości zabudowanych: komercyjnych, handlowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych,
• budynków i obiektów budowlanych,
• ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży,
• aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, bądź wykupu użytkowania wieczystego,
• dla potrzeb zabezpieczenia kredytu, bądź innej wierzytelności,
• ustalenia wysokości wszelkich odszkodowań, związanych z nieruchomościami (za bezumowne korzystanie, utracone korzyści, służebności przesyłu, za wywłaszczenie, pod drogi, za zwrot nieruchomości itp.).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego dokładnie określa wytyczne, zgodnie z którymi należy przygotować operat. Każdy operat sporządzamy w poszanowaniu tychże wytycznych.

Operat szacunkowy zawiera elementy, które posłużyły w procesie wyceny nieruchomości, a są to:
• określenie celu wyceny,
• podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
• ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
• opis stanu nieruchomości,
• wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
• analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
• wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
• przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Wysokość wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z każdym klientem, a jego podstawę uzależniamy od rodzaju, wielkości oraz charakterystyki wycenianej nieruchomości. Krótkie terminy realizacji zachęcają do skorzystania z usług naszej firmy. Wysoka jakość obsługi, wykwalifikowany i profesjonalny zespół oraz korzystne ceny to gwarancja satysfakcji.wycena nieruchomości Bieruń

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Dyiałamy głównie na terenie Śląska

rzeczoznawca śląsk

stat4u