Wycena nieruchomości Chrzanów

Agnieszka Sikomas to kwalifikowany Rzeczoznawca Majątkowy z wieloletnim doświadczeniem oraz stażem prac w tym obszarze. Wykonuje swoją pracę rzetelnie, a o fachowości jej pracy świadczy renoma oraz zadowolenie Klientów, którzy mieli możliwość skorzystania z jej usług.

Istnieje wiele powodów, dla których konieczne jest wykonanie wyceny nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, na czym ona polega. Jest to przede wszystkim stworzenie pewnego rodzaju operatu szacunkowego. Składa się on z kolekcji wszystkich niezbędnych informacji i analiz na temat konkretnej nieruchomości. O wycenie decyduje nie tylko wartość samej nieruchomości, ale również jej aktualnego stanu oraz jej otoczenia.

Jakie jest zastosowanie wspomnianych wycen nieruchomości? Przede wszystkim są one niezbędne w sytuacji, gdy Klient pragnie zaciągnąć pożyczkę lub dokonać umowy kupna- sprzedaży. Jest to również dokumentacji niezbędna w trakcie przeprowadzania licytacji. Nasi pracownicy wyróżniają się doświadczeniem na rynku w tym zakresie, dlatego dołożą wszelkich starań, by wykonana wycena była rzetelna i profesjonalna. Wszystko po to, by Klient był zadowolony i usatysfakcjonowany.

Gdzie dokonujemy wycen nieruchomości? Głównym obszarem naszego działania są takie miejscowości, jak Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Luszowice, Bolęcin, Wola Filipowska. Oczywiście bardzo chętnie wesprzemy Klientów z okolicznych miejscowości i terenów województwa śląskiego i małopolskiego. Mowa tutaj zarówno o osobach prywatnych, jak i instytucjach bankowych, skarbowych i administracji publicznej. By mieć pewność, iż wycena jest przeprowadzona w jak najkrótszym czasie, bardzo ważne jest przygotowanie przez Klienta dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyceny. Oto ich zestawienie:

1. Prawo własności lokalu mieszkalnego, usługowego itp. ( istotne informacje to numer księgi wieczystej, odpis z tejże księgi, również wypis z kartoteki lokalu, jak i informacje zasięgnięte z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
2. Jeśli to konieczne, to należy przygotować zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzającej, iż Klient ma prawo dysponowania lokalem.
3. Dokumentacja przy działkach niezabudowanych to:
- odpis z księgi wieczystej
- kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
- wypis z ewidencji gruntów
- decyzja o warunkach zabudowy lub studium uwarunkowań bądź wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- jakiekolwiek zawarte umowy, akty nadania etc.

4. Dokumentacja przy działkach zabudowanych:
- numer księgi wieczystej lub odpis
- kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
- wypisy z ewidencji gruntów i ewidencji budynków
- techniczna dokumentacja nieruchomości
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Nieruchomości zabudowane budynkami wciąż realizowanymi:
- pozwolenie na budowę
- decyzja o warunkach zabudowy i dziennik budowy
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Działki zabudowane:
- pozwolenie na użytkowanie oraz decyzja z nadanym numerem

Dokonujemy również wyceny praw majątkowych, jak i praw rzeczowych ograniczonych. Mowa tutaj o spółdzielczych prawach własnościowych do lokalu mieszkalnego, użytkowego, ale i prawie użytkowania, renty, służebności, dożywocia, czy prawo do jednorodzinnego domu będącego częścią spółdzielni mieszkaniowej.

Wszystkie wyceny są przeprowadzane w oparciu o niezbędną dokumentację. Pracownicy naszej firmy posiadają niezbędne kwalifikacje, które wymagane są przez ustawodawcę w dziale o gospodarce nieruchomościami. Istotną informacją dla naszych Klientów jest fakt, iż tylko rzeczoznawcy spełniający określone ustawowo wymogi mają prawo do przeprowadzania wycen nieruchomości, ale i różnego typu urządzeń i maszyn, które nierozerwalnie wiążą się w wycenianym gruntem.

Wyceny jakich nieruchomości możemy dokonać?

W zależności od potrzeb, mogą to być zwykłe lokale mieszkalne, jak domy i apartamenty, ale również lokale użytkowe, czyli biura, sklepy, magazyny, hale produkcyjne i pomieszczenia przemysłowe. Mamy także doświadczenie w wycenach inwestycji deweloperskich, nieruchomości rolnych, czy przeznaczonych pod zabudowę. Ponadto pomagamy w ustaleniu ceny wywoławczej, dokonaniu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, czy jego wykup. Mamy także możliwość wspomóc naszych Klientów w oszacowaniu wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, utraconych korzyści, korzystania bezumownego itp.

Co zawiera przygotowany przez nas operat szacunkowy?

Należy nadmienić, iż przygotowywana dokumentacja spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane przez Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Wyceny Nieruchomości i Sporządzania Operatu Szacunkowego. Zawarte w nim zostają następujące informacje o:
• Celu wyceny
• źródle danych na temat nieruchomości i jej podstawa formalna
• datach, które mają istotne znaczenie dla wartości szacowanej nieruchomości
• Opisie stanu nieruchomości
• Przeznaczeniu nieruchomości poddanej wycenie
• Rynku nieruchomości pod względem jego charakterystyki
• Technice szacowania, wykorzystanej metodzie
• Kalkulacjach i wynikach obliczeń wykonanych na rzecz określenia wartości nieruchomości

Nasza firma świadczy usługi głównie na terenie Chrzanowa na najwyższym poziomie, przy jednocześnie konkurencyjnych i zadowalających kosztach obsługi. Liczy się dla nas czas, dlatego staramy się wykonać wycenę nieruchomości w możliwie jak najkrótszym czasie przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Wynagrodzenie za operat szacunkowy zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem w zależności od rodzaju nieruchomości i jej charakterystyki, dlatego przed przystąpieniem do pracy omawiamy z Państwem wszystkie szczegóły i detale niezbędne do przeprowadzenia oszacowania wartości nieruchomości.

wycena nieruchomości Chrzanów

Niezbędne Dokumenty:

- Nr. Księgi Wieczystej
- Wypis z rejestru gruntów
- Kopia mapy ewidencyjnej
- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- Posiadane dokumenty np. zawarte umowy

Wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem:
- wizji lokalnej
- dokumentacji zdjęciowej
- analizy rynku
- oceny stanu prawnego

Dyiałamy głównie na terenie:
- Trzebinia
- Chrzanów
- Zagórze
- Wygielzłów

rzeczoznawca śląsk

stat4u